Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Gwobr i’r Cwrs Agored Enfawr Arlein Cyntaf yn y Gymraeg

23 Medi 2016

Mae’r Cwrs Agored Enfawr Arlein (CAEA neu MOOC) cyntaf i’w greu yn y Gymraeg wedi ennill un o wobrau adnoddau addysgol cyntaf CADARN 2016.

mwy…

Cyllido Myfyrwyr i Ddatblygu Ymchwil Mewn Ystod o Feysydd

19 Medi 2016

Ers degawd a mwy mae myfyrwyr wedi manteisio ar gyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddilyn doethuriaeth mewn prifysgolion ledled Cymru ac eleni bydd deg arall yn dechrau ar y daith honno am gyfnod o dair blynedd.

mwy…

Ailddatblygu Llyfrgell e-ddysgu y Coleg

14 Medi 2016

Mae Llyfrgell ar-lein y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cael ei huwchraddio er mwyn galluogi myfyrwyr a darlithwyr i fanteisio ar y dechnoleg e-ddysgu ddiweddaraf.

mwy…