Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Urddo Tri Chymrawd Newydd i'r Coleg

20 Chwefror 2017

Mae Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg yn cael ei gynnal eleni yn Abertawe ar ddydd Mercher yr 8fed o Fawrth.

mwy…

Penodi Cadeirydd Newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

9 Chwefror 2017

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol heddiw wedi cyhoeddi mai Dr Haydn E Edwards fydd Cadeirydd newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg o 1 Ebrill 2017.

mwy…

Darlithwyr Prifysgolion Abertawe a Chaerdydd yn Cydweithio

26 Ionawr 2016

Mae dau academydd o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd, dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi uno eu harbenigeddau i greu modiwl newydd i fyfyrwyr y ddau sefydliad am y tirlun gwleidyddol yng Nghymru.

mwy…