Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Ail Benodi Dr Hefin Jones yn Ddeon y Coleg Cymraeg

20 Hydref 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi fod Dr Hefin Jones wedi ei benodi yn Ddeon y Coleg, a hynny am dymor newydd.

mwy…

Cronfa Goffa Gwyn Thomas Prifysgol Bangor

11 Hydref 2016

Pan fu farw Gwyn Thomas ym mis Ebrill 2016, collodd Cymru drysor cenedlaethol. Am bron deugain mlynedd, dylanwadodd ar genedlaethau o fyfyrwyr fel darlithydd, athro a phennaeth y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. (Hawlfraint llun Marian Delyth)

mwy…

Gwobr i’r Cwrs Agored Enfawr Arlein Cyntaf yn y Gymraeg

23 Medi 2016

Mae’r Cwrs Agored Enfawr Arlein (CAEA neu MOOC) cyntaf i’w greu yn y Gymraeg wedi ennill un o wobrau adnoddau addysgol cyntaf CADARN 2016.

mwy…