Skip to main content Skip to footer

Meet The Team Test Page

Bio
Joe Blogs
Joe Blogs Project Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut iaculis quis nibh ac auctor. Phasellus interdum tempor leo, nec hendrerit nisi aliquam a. Fusce in quam at lacus tempus vestibulum. Curabitur eget maximus nunc. Pellentesque posuere elit mi, id blandit libero sagittis feugiat. Suspendisse pulvinar, tortor sed efficitur malesuada, ex massa suscipit enim, nec feugiat libero dui sed lacus. Quisque id mauris ac mauris tempor sagittis eget nec lacus. Praesent auctor lorem eget est pretium, eget suscipit ipsum porttitor. Etiam vel magna massa. Ut tortor velit, luctus quis velit eget, semper consectetur dui.

test@gmail.com 11111111111
David Parry
David Parry

Pwnc: Seicoleg

Prifysgol: Prifysgol Bangor

Dyddiad cychwyn: 1 Hydref 2016

Teitl yr ymchwil: Beth yw’r ffactorau sydd yn dylanwadu ar ddefnydd iaith siaradwyr goddefol, a sut y gellir eu newid yn siaradwyr gweithredol?

Mwy o fanylion: Mae’r llenyddiaeth ym maes dwyieithrwydd yn esbonio’r ffactorau sy’n dylanwadu ar ymddygiad dysgwyr iaith pan fo nifer o ddewisiadau ar gael. Gallai’r dewis gael ei annog neu ei rwystro gan ffactorau cymdeithasol, neu o achos bod cyd-destun awyrgylch, ymddygiad, profiadau a chymhelliant yn eu dylanwadu ar yr adeg honno. Mae’r theori Parodrwydd i Gyfathrebu wedi ymchwilio i’r ffactorau hyn, ynghyd â’u hamlygu, oherwydd eu bod yn gallu bod yn ffactorau sy’n achosi rhwystredigaeth i ddysgwyr yng nghyd-destun ieithoedd mwyafrifol. Dim ond ychydig o ymchwil flaenorol sydd yn canolbwyntio ar ddefnydd iaith leiafrifol, ac ar ddysgwyr yn unig hyd yma. Felly, bydd y gwaith ymchwil hwn yn ymchwilio i’r ffactorau sy’n rhwystr ac yn annog defnyddwyr y Gymraeg fel iaith gyntaf neu ail iaith o fewn sefyllfaoedd gwahanol. Y bwriad yw ymchwilio i’r gwahaniaethau rhwng siaradwyr anfoddog ac amharod yn benodol. Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar oedolion mewn gweithleoedd gwahanol. Canolbwyntir ar ysgolion a chanolfannau hamdden, y ddeinameg ieithyddol o fewn y sefydliadau hyn, a’r rhesymeg dros yr ymddygiad iaith. Cynhelir yr ymchwil mewn ardal sydd â phoblogaeth uchel o siaradwyr Cymraeg, ond lle nad yw’r siaradwyr hynny yn defnyddio’r iaith o ddydd i ddydd.

Owain Rhys James
Owain Rhys James

Pwnc: Peirianneg

Prifysgol: Prifysgol De Cymru

Dyddiad cychwyn: 1 Mehefin 2018

Teitl yr ymchwil: Datrys Anghydfodau: Agwedd Gymreig i Gymru

Mwy o fanylion: Nod y gwaith ymchwil fydd, yn y lle cyntaf, deall pam fod nifer y Byrddau Datrys Anghydfod yn cynyddu, yn arbennig mewn prosiectau sydd yn ymwneud â’r sector gyhoeddus. Un amcan yr ochr gyfreithiol fydd dadansoddi sefyllfaoedd lle y mae’r llysoedd yn barod i ymyrryd yng ngwaith y Byrddau Datrys Anghydfod a goruchwylio’r ffordd y mae’r byrddau’n gweithredu. Edrychir ar y categorïau o achosion sydd yn dod gerbron y llys ac edrychir a oes dadl i greu sail i apelio mewn achosion sydd o ddiddordeb cyhoeddus. Yn olaf, bydd y gwaith ymchwil yn edrych ar sut y mae delio â materion drwy Fwrdd Datrys Anghydfod wedi effeithio ar ddatblygiad y Llys Technoleg ac Adeiladu yng Nghymru.

Bio
Owain Rhys James
Owain Rhys James

Pwnc: Peirianneg

Prifysgol: Prifysgol De Cymru

Dyddiad cychwyn: 1 Mehefin 2018

Teitl yr ymchwil: Datrys Anghydfodau: Agwedd Gymreig i Gymru

Mwy o fanylion: Nod y gwaith ymchwil fydd, yn y lle cyntaf, deall pam fod nifer y Byrddau Datrys Anghydfod yn cynyddu, yn arbennig mewn prosiectau sydd yn ymwneud â’r sector gyhoeddus. Un amcan yr ochr gyfreithiol fydd dadansoddi sefyllfaoedd lle y mae’r llysoedd yn barod i ymyrryd yng ngwaith y Byrddau Datrys Anghydfod a goruchwylio’r ffordd y mae’r byrddau’n gweithredu. Edrychir ar y categorïau o achosion sydd yn dod gerbron y llys ac edrychir a oes dadl i greu sail i apelio mewn achosion sydd o ddiddordeb cyhoeddus. Yn olaf, bydd y gwaith ymchwil yn edrych ar sut y mae delio â materion drwy Fwrdd Datrys Anghydfod wedi effeithio ar ddatblygiad y Llys Technoleg ac Adeiladu yng Nghymru.

Bio
Joe Blogs
Joe Blogs Project Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut iaculis quis nibh ac auctor. Phasellus interdum tempor leo, nec hendrerit nisi aliquam a. Fusce in quam at lacus tempus vestibulum. Curabitur eget maximus nunc. Pellentesque posuere elit mi, id blandit libero sagittis feugiat. Suspendisse pulvinar, tortor sed efficitur malesuada, ex massa suscipit enim, nec feugiat libero dui sed lacus. Quisque id mauris ac mauris tempor sagittis eget nec lacus. Praesent auctor lorem eget est pretium, eget suscipit ipsum porttitor. Etiam vel magna massa. Ut tortor velit, luctus quis velit eget, semper consectetur dui.

test@gmail.com 11111111111
Bio
Joe Blogs
Joe Blogs Project Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut iaculis quis nibh ac auctor. Phasellus interdum tempor leo, nec hendrerit nisi aliquam a. Fusce in quam at lacus tempus vestibulum. Curabitur eget maximus nunc. Pellentesque posuere elit mi, id blandit libero sagittis feugiat. Suspendisse pulvinar, tortor sed efficitur malesuada, ex massa suscipit enim, nec feugiat libero dui sed lacus. Quisque id mauris ac mauris tempor sagittis eget nec lacus. Praesent auctor lorem eget est pretium, eget suscipit ipsum porttitor. Etiam vel magna massa. Ut tortor velit, luctus quis velit eget, semper consectetur dui.

test@gmail.com 11111111111