Skip to main content Skip to footer

Amdanom Ni

Pwy ydyn ni?

Mae’r Coleg Cymraeg yn gweithio gyda cholegau addysg bellach, prifysgolion, sefydliadau sy’n cynnig prentisiaethau, a chyflogwyr i greu cyfleoedd i hyfforddi ac astudio yn Gymraeg. 

Ry’n ni’n ysbrydoli ac yn annog pawb i ddefnyddio’u sgiliau Cymraeg.    

Ein nod ni fel Coleg yw creu system addysg a hyfforddiant Cymraeg a dwyieithog sy’n agored i bawb ac i ddatblygu gweithluoedd dwyieithog.    

Eisiau gwybod mwy am werthoedd, gweledigaeth ac amcanion y Coleg? Maen nhw i gyd yn ein Cynllun Strategol. 

Rhoi’r hyder i bawb ddefnyddio’u Cymraeg  

Sut mae’r Coleg wedi cefnogi dysgwyr mewn colegau addysg bellach, prentisiaid, myfyrwyr a staff i ddefnyddio a datblygu eu Cymraeg wrth hyfforddi, astudio a gweithio? Mae’r atebion i'w cael yn y ffilm hon. 

circular graphic

Rhoi’r hyder i bawb ddefnyddio’u Cymraeg

Sut all y Coleg eich cefnogi chi?

Ydych chi neu’ch plentyn yn brentis neu'n astudio mewn coleg addysg bellach neu brifysgol?  

Darllenwch ragor am sut mae’r Coleg yn cefnogi pawb i ddefnyddio’u Cymraeg wrth hyfforddi, astudio a gweithio. 

.

Swyddi

Os wyt yn berson sy'n cyflawni gwaith o safon uchel ac eisiau creu effaith gwirioneddol, ymgeisia am swydd gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

.

LLYWODRAETHIANT

.

Cysylltu â Ni

.

Dogfennau