Skip to main content Skip to footer

Cadw Cyswllt: Gadael Cymru i Astudio?

Wyt ti’n mynd i’r brifysgol y tu hwnt i Gymru?

Hoffet ti gadw mewn cysylltiad?

Ry’n ni’n awyddus i greu cymuned o fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg sy’n astudio y tu allan i Gymru, i roi gwybod iddynt am bob math o gyfleoedd allai fod yn ddefnyddiol: 

  • hyfforddiant
  • grantiau ac ysgoloriaethau
  • digwyddiadau
  • adnoddau
  • swyddi a phrofiad gwaith
  • cyfleoedd ymchwil

Cofrestra i dderbyn gwybodaeth am y cyfleoedd diweddaraf.

Dilyna #cadwcyswllt ar Instgram