Skip to main content Skip to footer

Doctoriaid Yfory

Wyt ti am astudio Meddygaeth yn y brifysgol?

Beth am gofrestru i fod yn rhan o gynllun Doctoriaid Yfory?

Cynllun yw ‘Doctoriaid Yfory’ lle ry’n ni’n trefnu gwahanol weithgareddau ar dy gyfer, i dy baratoi di ar gyfer gwneud cais am le ar gwrs Meddygaeth. 

Mae gweithgareddau’r cynllun yn cynnwys:

  • Cyfleoedd i gwrdd â phobl sy’n gweithio ym maes meddygaeth, a myfyrwyr sy’n astudio meddygaeth ar hyn o bryd, er mwyn clywed am eu profiadau nhw.
  • Datblygu dy ddeallwriaeth am y sector a'r math o sgiliau sydd eu hangen arnat ti i weithio yn y byd meddygaeth.
  • Datblygu sgiliau i dy helpu i wneud cais llwyddiannus.
  • Dy baratoi ar gyfer y broses gyfweld.
  • Gwybodaeth am pam y bydd gwneud rhan o’r cwrs Meddygaeth yn Gymraeg yn dy helpu di i gael swyddi yn y dyfodol.

Sesiynau 2024:

16 Ebrill
Cyflwyniad i'r rhaglen

Sgwrs dros baned gyda Menai Evans, Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Sara Vaughan, Prifysgol Caerdydd a Dr Lauren Blake, Prifysgol Abertawe a Dr Marc Edwards, Prifysgol Bangor.

30 Ebrill
Profiad Gwaith

Gweithdy ar sut i sicrhau profiad gwaith gyda Dr Cerys Edwards, Prifysgol Abertawe.

14 Mai
C21 Cwricwlwm Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd

Cwricwlwm C21 gyda Dr Rhian Goodfellow, Cyfarwyddwr Rhaglen C21, Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd.

4 Mehefin
Cwricwlwm Ysgol Feddygol Prifysgol Bangor

Cwricwlwm Ysgol Feddygol Prifysgol Bangor.

18 Mehefin
Sgyrsiau gyda nifer o feddygon proffesiynol

Cyfle i gyfarfod ag ymarferwyr profiadol o wahanol arbenigeddau.

3 Gorffennaf
Llwybrau amgen i feddygaeth

Gwybodaeth am yr opsiynau gwahanol sydd ar gael i gymhwyso fel meddyg gyda Dr Llinos Roberts, Prifysgol Abertawe.

16 Gorffennaf
Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sesiwn gan Dr Awen Iorwerth, Dr Alun Owens, darlithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

10 Medi
Y Datganiad Personol

Sesiwn cwestiwn ag ateb ar baratoi datganiad personol. Bydd myfyrwyr meddygol cyfredol yn cyfrannu i'r sesiwn yma.

22 Hydref
Cyfweliadau meddygol traddodiadol

Sesiwn i drafod ac ymarfer sgiliau cyfweld.

12 Tachwedd
Cyfweliadau MMI

Ymarfer Cyfweliadau MMIs (Multiple Mini Interviews).

10 Rhagfyr
Cyfweliadau

Sesiwn i ddarparu cyngor a rhannu arfer da.

Ymaelodi

Mae’r ffenestr i ymaelodi â’r cynllun yn agor ym mis Ionawr/Chwefror bob blwyddyn ac mae angen cwblhau ffurflen gais. Mae'r ffenest ymgeisio ar gyfer 2024 bellach wedi cau.

Mae'r cynllun wedi ei gefnogi gan Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd, Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe ac Ysgol Feddygol Prifysgol Bangor.