Skip to main content Skip to footer

Ysgoloriaethau

Wyt ti’n mynd i'r brifysgol yng Nghymru? Wyt ti am astudio dy gwrs yn Gymraeg? 

Arian yn dy boced di!

Oeddet ti’n gwybod bod arian ar gael drwy nifer o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg os wyt ti’n astudio rhan o dy gwrs yn Gymraeg? 

Nid benthyciad yw’r arian, a does dim rhaid ei dalu yn ôl! 

Mae mwy o wybodaeth am bob ysgoloriaeth ar waelod y dudalen.

Prif Ysgoloriaeth

Faint: £1,000 y flwyddyn am hyd at 3 blynedd (cyfanswm o £3,000) 

Pwy: Myfyrwyr sy’n astudio o leiaf 66%/80 credyd y flwyddyn o’u cwrs yn Gymraeg 

Cyrsiau: Defnyddia ein chwilotydd cyrsiau i weld a yw dy gwrs di ar y rhestr 

Cyfnod ymgeisio: 11 Medi - 24 Ionawr

Sut i ymgeisio: Bydd angen llenwi'r ffurflen islaw erbyn 24 Ionawr

Ysgoloriaeth Cymhelliant

Faint: £500 y flwyddyn am 3 blynedd (cyfanswm o £1,500) 

Pwy: Myfyrwyr sydd wedi cychwyn yn y brifysgol yn Medi/Hydref 2023 ac sy'n astudio o leiaf 33%/40 credyd o’u cwrs yn Gymraeg mewn UNRHYW BWNC 

Cyrsiau: Unrhyw gwrs sy'n cynnig 33% o’r cwrs yn Gymraeg. Defnyddia ein chwilotydd cyrsiau i weld a yw dy gwrs di ar y rhestr  

Dyddiad cau: Bydd yr ail ffenestr ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg yn agor ar 11 Medi. Cyntaf i'r felin! Cysyllta gyda dy swyddog cangen lleol i gael mwy o wybodaeth am ysgoloriaethau a grantiau eraill gallai fod ar gael. Clicia yma i gael manylion y swyddog cangen.

Ysgoloriaeth Meddygaeth

Faint: £500 y flwyddyn am 3 blynedd cyntaf y cwrs 

Pwy: Myfyrwyr sy'n astudio cwrs Meddygaeth mewn prifysgol yng Nghymru, ac sy'n astudio o leiaf 33%/40 credyd o'u cwrs yn Gymraeg 

Dyddiad cau: 15 Hydref 2023 (ar gyfer mynediad 2024) 

Sut i ymgeisio: Bydd angen llenwi ffurflen fan hyn pan fydd y cyfnod ymgeisio nesaf yn agor (Medi 2023)

Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd

Faint: £1,000 y flwyddyn am hyd at 3 blynedd (cyfanswm o £3,000) 

Pwy: Myfyrwyr sy'n byw yn ardal Gwynedd sy’n astudio eu cwrs cyfan (100%) yn Gymraeg 

Cyrsiau: Defnyddia ein chwilotydd cyrsiau i weld a yw dy gwrs di ar y rhestr 

Dyddiad cau: 17 Ionawr 2023 (cyfnod ymgeisio wedi cau ar gyfer eleni)

Sut i ymgeisio: Bydd angen llenwi ffurflen fan hyn pan fydd y cyfnod ymgeisio nesaf yn agor (tymor yr hydref 2023)

Ysgoloriaeth Cyngor Môn

Faint: £500 y flwyddyn am hyd at 3 blynedd (cyfanswm o £1,500) 

Pwy: Myfyrwyr sy’n byw yn ardal Ynys Môn, sy’n astudio o leiaf 33%/40 credyd y flwyddyn o’u cwrs yn Gymraeg 

Cyrsiau: Defnyddia ein chwilotydd cyrsiau i weld a yw dy gwrs di ar y rhestr 

Dyddiad cau: 15 Hydref 2022 

Sut i ymgeisio: Bydd angen llenwi ffurflen fan hyn pan fydd y cyfnod ymgeisio nesaf yn agor (Medi 2023)

Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies

Faint: £1,000 y flwyddyn am hyd at 3 blynedd (cyfanswm o £3,000) 

Pwy: Myfyrwyr sydd am astudio’r Gyfraith, sy’n byw yn ardaloedd Meirionydd neu Rhondda Cynon Taf ac sydd am astudio o leiaf 66%/80 credyd y flwyddyn o’u cwrs yn Gymraeg 

Cyrsiau: Defnyddia ein chwilotydd cyrsiau i weld a yw dy gwrs di ar y rhestr

Dyddiad cau: 17 Ionawr 2023 

Sut i ymgeisio: Bydd angen llenwi ffurflen fan hyn pan fydd y cyfnod ymgeisio nesaf yn agor (tymor yr hydref 2023) 

Bwrsariaeth Gareth Pierce

Er cof am ei gyn Brif Weithredwr, mae Cydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC) wedi creu Bwrsariaeth Gareth Pierce i gefnogi myfyrwyr sydd am astudio cwrs Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg. Y Coleg Cymraeg sy'n gweinyddu’r bwrsariaethau ar ran CBAC. 

Faint: £3,000 am y flwyddyn gyntaf yn unig 

Pwy: Myfyrwyr sydd am astudio cwrs Mathemateg ac am astudio o leiaf 33% o’u cwrs yn Gymraeg 

Cyrsiau: Defnyddia ein chwilotydd cyrsiau i weld a yw dy gwrs di ar y rhestr 

Dyddiad cau: Hydref 2023

Sut i ymgeisio: Llenwch y ffurflen gais isod