Skip to main content Skip to footer

Chwilio am Gwrs

Chwilia am gwrs

Mae cymaint o wahanol gyrsiau ar gael i ti eu hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau islaw i weld a yw’n bosibl astudio’r cwrs yn Gymraeg, ac os byddet ti’n gallu gwneud cais ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg drwy wneud y cwrs hwnnw.