Skip to main content Skip to footer

Eisiau derbyn gwybodaeth?

Wyt ti eisiau clywed mwy amdanon ni? 

Wyt ti eisiau clywed mwy amdanon ni a’r pethe ry’n ni’n eu gwneud? 

Dere i ymaelodi â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol! 

Os wyt ti yn yr ysgol neu'r coleg, yn gwneud prentisiaeth, yn aelod o staff, yn rhiant neu'n athro - neu'n rhywun sydd eisiau clywed mwy am waith y coleg - fe elli di ddod yn aelod. 

Mae ffurflen syml ar gael islaw. 

Bob nawr ac yn y man, bydd gwybodaeth allai fod o ddiddordeb i ti yn cael ei e-bostio atat.