Skip to main content Skip to footer

Gweithwyr Iechyd Yfory

Wyt ti am astudio cwrs iechyd yn y brifysgol?

Beth am gofrestru i fod yn rhan o gynllun Gweithwyr Iechyd Yfory?

Cynllun ydy ‘Gweithwyr Iechyd Yfory’ sydd wedi ei anelu at ddisgyblion blwyddyn 12 ac israddedigion, sydd am wneud cais i astudio pynciau sy’n gysylltiedig ag iechyd, yn arbennig Bydwreigiaeth, Fferylliaeth, Therapi Iaith a Lleferydd a Ffisiotherapi.

Mae’r cynllun yn cynnig cefnogaeth arbennigol gyda’r broses ymgeisio ac mae’r aelodau yn derbyn cefnogaeth arbenigol gan staff Prifysgolion Caerdydd/Abertawe/Met Caerdydd/Bangor/Wrecsam, yn ogystal â myfyrwyr cyfredol.

Ymaelodi â'r cynllun

Bydd y ffenestr i ymaelodi â’r cynllun yn agor ym mis Ionawr/Chwefror bob blwyddyn.

Er mwyn cofrestru i fod yn rhan o'r cynllun eleni, llenwa'r ffurflen ymgeisio islaw erbyn 23 Chwefror 2024.