Skip to main content Skip to footer

Ble mae’r Coleg Cymraeg yn eich Coleg chi? 

Colegau Addysg Bellach
Mae’r Coleg Cymraeg yn rhan o’ch coleg chi ac yn rhan allweddol o ddatblygu darpariaeth Gymraeg i ddysgwyr a phrentisiaid. Fe allen nhw hefyd gynnig cefnogaeth i chi i helpu neu wella eich sgiliau Cymraeg chi. Cliciwch ar eich coleg er mwyn gweld beth sy'n digwydd yno a phwy y dylech chi gysylltu â nhw os hoffech chi fwy o wybodaeth.
map of Wales