Skip to main content Skip to footer

Canghennau’r Coleg Cymraeg

Y Coleg yn dy Brifysgol Di

Mae gan y Coleg Cymraeg gangen ym mhob prifysgol.

Mae gwaith y canghennau yn cynnwys:

  • Cynyddu’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr i astudio cyrsiau prifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Cefnogi myfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Trefnu gweithgareddau cymdeithasol
  • Cynnig cyfle i fyfyrwyr a staff cyfrwng Cymraeg leisio barn am faterion cyfrwng Cymraeg eu prifysgol

Mae gan bob cangen Swyddog Cangen, a nhw yw prif gyswllt pob myfyriwr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Prifysgolion
map of Wales

Cangen Prifysgol Bangor

Swyddog y gangen: Emily Boyman

Cysylltwch â: bangor@colegcymraeg.ac.uk

Am fwy o wybodaeth am waith y gangen ym Mangor, cliciwch ar y ddolen isod.

Cangen Prifysgol Aberystwyth

Swyddogion y gangen: Tamsin Davies a Mel Owen

Cysylltwch ag: aberystwyth@colegcymraeg.ac.uk

Am fwy o wybodaeth am waith y gangen yn Aberystwyth, cliciwch ar y ddolen isod.

 

Cangen Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Swyddog y gangen: Ffion Hann-Jones

Cysylltwch ag: ydrindoddewisant@colegcymraeg.ac.uk

Am fwy o wybodaeth am waith y gangen yn y Drindod Dewi Sant, cliciwch ar y ddolen isod.

Cangen Prifysgol Wrecsam

Swyddog y gangen: Ceri Speddy

Am fwy o wybodaeth am waith y gangen yno, e-bostiwch wrecsam@colegcymraeg.ac.uk

Cangen Prifysgol Abertawe

Swyddog y gangen: Indeg Owen

Cysylltwch ag: abertawe@colegcymraeg.ac.uk

Am fwy o wybodaeth am waith y gangen yn Abertawe, cliciwch ar y ddolen isod.

Cangen Prifysgol De Cymru

Swyddog y gangen: Catrin Evans-Stitfall

Cysylltwch â: decymru@colegcymraeg.ac.uk

Am fwy o wybodaeth am waith y gangen ym Mhrifysgol De Cymru, cliciwch ar y ddolen isod.

Cangen Prifysgol Caerdydd

Swyddog y gangen: Elliw Iwan

Cysylltwch â: caerdydd@colegcymraeg.ac.uk

Am fwy o wybodaeth am waith y gangen ym Mhrifysgol Caerdydd, cliciwch ar y ddolen isod.

Cangen Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Swyddog y gangen: Daniel Tiplady

Cysylltwch â: metcaerdydd@colegcymraeg.ac.uk

Am fwy o wybodaeth am waith y gangen ym Mhrifysgol Met Caerdydd, cliciwch ar y ddolen isod.

Cangen Grŵp Llandrillo Menai

Swyddog y gangen: Leusa Jones

Cysylltwch â: gllm@colegcymraeg.ac.uk

Am fwy o wybodaeth am waith y gangen yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cliciwch ar y ddolen isod.