Skip to main content Skip to footer

Beth yw Astudio yn Gymraeg?

Wedi drysu? Dy ben yn troi gyda’r holl ddewis?

Dysga fwy am beth yn union yw ystyr Astudio yn Gymraeg. Mae ateb i'r cwestiynau mwyaf cyffredin islaw! 

Credydau yw’r unedau y mae prifysgolion yn eu defnyddio i ddangos maint y modiwl sy’n cael ei astudio. Mae’r unedau hyn yn amrywio mewn maint, ac maen nhw’n ystyried faint o ddarlithoedd sydd gen ti a beth fydd yr asesiad ar y diwedd. 

1 credyd = 10 awr o waith, sy’n cynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a’r gwaith o baratoi asesiadau neu baratoi at arholiadau. Felly, byddai 200 awr o waith yn cael ei wneud mewn modiwl 20 credyd. 

Dros flwyddyn lawn arferol, mae disgwyl i fyfyrwyr israddedig gwblhau 120 o gredydau. 

Felly, mae 40 credyd yn tua 33% o’r holl waith allet ti ei wneud mewn un flwyddyn, ac mae 80 credyd yn 66% o’r cyfanswm.

Nac oes. Os nad wyt ti’n teimlo’n ddigon hyderus i astudio cwrs yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg, falle bydd opsiwn arall ar gael i ti astudio rhan o dy gwrs yn Gymraeg. Mae cefnogaeth ar gael i ti hefyd, er mwyn dy helpu di i wella dy sgiliau siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg.  

Ysgoloriaeth yw arian sy'n cael ei gynnig i fyfyrwyr os ydyn nhw'n astudio rhan o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Nid benthyciad yw’r arian - does dim rhaid ei dalu yn ôl! 

Bydd grwpiau dysgu llai, gelli di wneud cais am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg, ac fe wnei di ddysgu terminoleg arbenigol mewn dwy iaith, a datblygu sgiliau dwyieithog, fydd o help i ti yn y dyfodol.