Skip to main content Skip to footer

Grantiau 

Cronfa Datblygiadau Strategol y Coleg 

Oes gennych chi syniad arloesol a fyddai’n cyfoethogi ein darpariaeth i fyfyrwyr? 

Mae’r Coleg Cymraeg yn cynnig cyfres o wahanol grantiau sy’n cefnogi mentrau arloesol a chreadigol. 

Mae rhai yn grantiau i unigolion ac eraill yn fentrau sydd ag elfen o gydweithio.   

Y Gronfa Gydweithredol 

Mae’r Coleg yn gwahodd ceisiadau i’w Gronfa Gydweithredol. Cronfa yw hon i gefnogi modiwlau, gweithgareddau a chynadleddau i’w cynnal ym mlwyddyn academaidd 2024/25 lle mae yna elfen o gydweithio. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 26 Ebrill 2024. Derbynnir ceisiadau Cymraeg yn unig. Dylid darllen yr amodau a thelerau fel y’i rhestrir yn y gwahoddiad.

Grantiau Bach  

A oes gennych chi brosiect unigol yr hoffech chi ei ddefnyddio i gyfoethogi’r ddarpariaeth addysg uwch o fewn eich sefydliad?  

A yw’n debygol o barhau am flwyddyn? A fyddai’n gallu arwain at gyhoeddi neu rannu arferion da?  
Mae’r Gronfa hon yn cefnogi mentrau arloesol a chreadigol gwerth hyd at £2,500 ac a fyddai, yn y pen draw, yn cyflawni’r amcanion uchod.   

Byddwn yn cyhoeddi o leiaf un cylch o grantiau bach fesul blwyddyn. Gall pob sefydliad gyflwyno hyd at bum cais.  

Grantiau Arloesi 

Mae’r gronfa hon yn edrych yn benodol ar ein darlithwyr cysylltiol, a’r bwriad yw creu mwy o gyfleoedd i gydweithio â sefydliadau addysgol y tu hwnt i Gymru. 

Gall ceisiadau gynnwys:  

  • mentrau arloesol,   
  • prosiectau addysg a/neu ymchwil,   
  • teithiau maes a rhannu arferion da a fydd, yn y pen draw, yn helaethu a/neu’n cyfoethogi'r ddarpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg.  

Mae modd cyflwyno ceisiadau gwerth hyd at £3,000 am brosiectau blwyddyn o hyd. Cysylltwch â Swyddogion Cangen y Coleg am fwy o wybodaeth am y grant hwn.