Skip to main content Skip to footer

Hyfforddiant a Chyfleoedd

Hyfforddiant a chyfleoedd i fyfyrwyr ôl-raddedig

Mae’r Coleg yn cefnogi myfyrwyr ôl-raddedig i ddod yn ymchwilwyr o’r radd flaenaf ac yn eu paratoi i gystadlu am swyddi yn y byd academaidd a thu hwnt. 

Mae ein holl gynlluniau yn agored i fyfyrwyr ôl-raddedig a staff gyrfa gynnar o bob prifysgol – yng Nghymru a thu hwnt! – beth bynnag yw dy bwnc a phwy bynnag sy’n dy gyllido. 

Rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Ymchwil

Nod y Rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Ymchwil yw cefnogi myfyrwyr ymchwil ac academyddion gyrfa gynnar sy’n siarad Cymraeg. 

Mae’r Rhaglen yn cynnwys nifer o gyrsiau wyneb-yn-wyneb, sesiynau ar-lein a chynhadledd ymchwil ryngddisgyblaethol flynyddol. Does dim cost i ti fynd i’r sesiynau hyn. 

Digwyddiadau i fyfyrwyr ôl-radd

Gweld mwy
Gwerddon

Eisiau lle gwych i gyhoeddi dy ymchwil am y tro cyntaf? Beth am ei gyhoeddi yn Gwerddon, sef cyfnodolyn ymchwil y Coleg.  

Gwerddon Fach

Os nad oes gen ti erthygl hir am dy waith ymchwil, beth am gynnig erthygl fer i Gwerddon Fach, ein blog ymchwil ar wefan newyddion Golwg360? 

Tystysgrif Sgiliau Iaith

Os wyt ti eisiau tystiolaeth o dy allu i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle, beth am wneud y Dystysgrif Sgiliau Iaith?  

Mae’r Dystysgrif yn agored i unrhyw fyfyriwr ôl-raddedig ar unrhyw lefel. Bydd tiwtor ar gael i gynnig arweiniad a rhoi cefnogaeth. 

Os wyt ti’n derbyn ysgoloriaeth PhD, bydd angen i ti wneud y Dystysgrif. Ac os wyt ti wedi ennill y Dystysgrif yn barod, mae tiwtor ar gael i gynnig cefnogaeth ieithyddol sydd wedi’i theilwra i dy anghenion unigol. 

Cynhadledd Ymchwil

Cynhadledd ryngddisgyblaethol flynyddol sy'n gyfle gwych i fyfyrwyr ymchwil a staff rannu eu hymchwil yn Gymraeg a chyfarfod ag academyddion eraill. 

Bydd Cynhadledd Ymchwil aml-ddisgyblaethol y Coleg ar 28 Mehefin 2024.

GWEITHDAI BLAENOROL AR Y PORTH ADNODDAU

Cofia hefyd i'n dilyn ni ar Twitter ac Instagram, a chwilia am y Gymuned Ôl-radd ar Facebook!