Skip to main content Skip to footer
Mân lun doctoriaid yfory

Cynllun Doctoriaid Yfory 2024

Dydd Llun, 1 Ionawr 2024 - Dydd Gwener, 23 Chwefror 2024
Mân lun doctoriaid yfory

Wyt ti am astudio Meddygaeth?

Wyt ti ym mlwyddyn 12 neu ym mlwyddyn olaf dy astudiaethau yn y coleg/prifysgol?

Mae cynllun Doctoriaid Yfory yn cefnogi ymgeiswyr gyda'u ceisiadau ac yn cynnig profiadau unigryw i ddarpar feddygon.

I ymuno â'r cynllun bydd angen i ti lenwi'r ffurflen gofrestru isod erbyn 23 Chwefer 2023.