Skip to main content Skip to footer
rhaglen hyfforddiant sgiliau ymchwil 2022-23

Cwrs Sgiliau Addysgu i Fyfyrwyr Ôl-radd

Dydd Mercher, 14 Mehefin 2023
rhaglen hyfforddiant sgiliau ymchwil 2022-23

DYDDIAD: 14/06/23

LLEOLIAD: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Bydd y cwrs hwn dan ofal Dyddgu Hywel o fudd i unrhyw fyfyriwr sy’n cyflawni rhywfaint o ddyletswyddau addysgu neu ddarlithio wrth astudio ar gyfer gradd uwchraddedig.

AMCANION Y GWEITHDY 

  • Datblygu eich gwybodaeth am y pwnc y byddwch yn ei ddysgu; 
  • Cyflwyniad i theori sy'n sail i ddysgu ac arferion addysgu; 
  • Gwybodaeth sefydliadol: safonau a rheoliadau, rheolau ac arferion, normau a gwerthoedd. 

CYNNWYS

Rhan 1: Dysgu ac Addysgu 

  • Deall rhinweddau personol tiwtor da; 
  • Deall canfyddiadau myfyrwyr o diwtor da; 
  • Deall y sgiliau cyfathrebu allweddol sydd eu hangen ar diwtor da; 
  • Dysgu'r sgiliau allweddol sy'n ymwneud â chynllunio gwaith addysgu; 
  • Dysgu'r amrywiaeth o sgiliau cwestiynu sy'n hwyluso'r broses addysgu.  

 

Rhan 2: Gwaith grŵp ac asesu  

  • Dod yn gyfarwydd ag amrywiaeth o ddulliau addysgu gyda grwpiau bach; 
  • Dod i ddeall rhai egwyddorion allweddol sy'n ymwneud ag asesu.  

 

Dyddiad cau cofrestru: 25 Mai 2023

Am ragor o wybodaeth am y cwrs a Rhaglen Sgiliau Ymchwil 2022/23, cysyllta â m.james@colegcymraeg.ac.uk