Skip to main content Skip to footer
Mân lun rhaglen Sgiliau Ymchwil

Cwrs Sgiliau Ymchwil

Dydd Iau, 16 Mawrth 2023 - Dydd Gwener, 17 Mawrth 2023
Mân lun rhaglen Sgiliau Ymchwil

Dyddiad: 16 a 17 Mawrth 2023

Lleoliad: Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Caerdydd

Cwrs preswyl ar gyfer myfyrwyr ôl-radd i ddysgu a datblygu sgiliau ymchwil. Mae’r cwrs am ddim ac yn agored i bob myfyriwr uwchraddedig, beth bynnag yw dy bwnc, ble bynnag wyt ti'n astudio, a phwy bynnag sy'n dy gyllido. Darperir llety a bwyd am ddim ac ad-delir costau teithio.

Gweithdai:
• Ymchwil a Chyhoeddi – Dr Emyr Lloyd Evans
• Sgiliau Ysgrifennu 1:1 – Dr Angharad Watkins
• Yr Ymchwilydd Ansoddol – i’w gadarnhau
• Sgiliau Microsoft i Fyfyrwyr Ymchwil – Dyddgu Hywel
• Paratoi a Chyflwyno Papur Cynhadledd – Dr Ffion Owen
• Traweffaith – Dr Delyth James

Am ragor o wybodaeth am y cwrs a Rhaglen Sgiliau Ymchwil 2022/23, cysyllta â m.james@colegcymraeg.ac.uk.