Skip to main content Skip to footer
Cyfranwyr y sgwrs banel

Cydraddoldeb yn y cyfryngau: Naratif ni.

Dydd Sadwrn, 13 Gorffennaf 2024
Cyfranwyr y sgwrs banel

Beth: Sgwrs banel Cydraddoldeb yn y Cyfryngau: Naratif ni.

Pryd: dydd Sadwrn, 13 Gorffennaf 2024 am 5yh

Ble: Pabell Llais, Gŵyl Tafwyl.
 
Bydd yn ddigwyddiad ar y cyd rhwng y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd ac S4C.
 
Ymhlith y panelwyr fydd y cyflwynydd a’r gomediwraig Melanie Owen, y dramodydd Ciaran Fitzgerald, a’r newyddiadurwraig, Lena Mohammed. Bydd y sgwrs yn cael ei gadeirio gan Emily Pemberton, Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth y Coleg Cymraeg.

Croeso cynnes i bawb!

 

Cofrestru i sgwrs banel 'Naratif ni: Cydraddoldeb yn cyfryngau