Skip to main content Skip to footer
mân lun cynhadledd ymateb i her hinsawdd

Cynhadledd Antur – Ymateb i heriau hinsawdd

Dydd Mercher, 20 Mawrth 2024
mân lun cynhadledd ymateb i her hinsawdd

Dyddiad: 20/03/24

Lleoliad: Yr Egin, Caerfyrddin

Yn dilyn llwyddiant cynhadledd Antur Yr Egin yn 2022 cynhelir Cynhadledd Antur arall yn yr Egin. Mae ar y cyd rhwng prifysgolion y Drindod Dewi Sant, Aberystwyth, Bangor ac Abertawe, sydd â phrif thema o ymateb i gynaliadwyedd amgylcheddol ar gyfer ffilm a theledu ac heriau newid hinsawdd yn 2024. Ceir siaradwyr gwych o fynd y cyfryngau o natur.