Skip to main content Skip to footer
mân lun cynhadledd ymateb i her hinsawdd

Cynhadledd Antur – Ymateb i heriau hinsawdd

Dydd Mercher, 20 Mawrth 2024
mân lun cynhadledd ymateb i her hinsawdd

Dyddiad: 20/03/24

Lleoliad: Yr Egin, Caerfyrddin

Yn dilyn llwyddiant cynhadledd Antur Yr Egin yn 2022 cynhelir Cynhadledd Antur arall yn yr Egin. Mae ar y cyd rhwng prifysgolion y Drindod Dewi Sant, Aberystwyth, Bangor ac Abertawe, sydd â phrif thema o ymateb i gynaliadwyedd amgylcheddol ar gyfer ffilm a theledu ac heriau newid hinsawdd yn 2024. Ceir siaradwyr gwych o fynd y cyfryngau o natur.

 

Amserlen Cynhadledd Antur Ymateb i Heriau Hinsawdd

Lleoliad : Canolfan S4C Yr Egin

10:00 Cofrestru.

10:30 -11:30 Addewid Carbon Niwtral | Ryan Chappell, S4C.

11:40 - 12:40 Heriau creu yn yr Awyr Agored | Huw Erddyn, Cwmni Da.

12:40 - 13:20 Ffilm : Solo & Unsupported

13:30 - 14:20 Cinio

14:45 - 15:45 O Indonesia i Ynys Enlli: Creu a byw mewn cyfnod o argyfwng hinsawdd | Mari Huws.

15:45 - 16:30 - Sesiwn banel gyda cwmnïau cynhyrchu: Albert a chynaladwyedd amgylcheddol i’r diwydiant sgrin.

 

Am wybodaeth bellach ac i gofrestru: llinos.jones@uwtsd.ac.uk 

 

 

Poster Cynhadledd Antur: Ymateb i Heriau Hinsawdd
Poster Cynhadledd Antur: Ymateb i Heriau Hinsawdd