Skip to main content Skip to footer
Digidol

Cynhadledd Technoleg a Dwyieithrwydd

Dydd Mercher, 26 Mehefin 2024
Digidol

Cynhadledd Technoleg a Dwyieithrwydd

 

Lleoliad: Coleg Merthyr

Amser: 10am-3:30pm

Cynhadledd ar ddefnyddio technoleg i ddarparu’n ddwyieithog ac yn Gymraeg yn y sectorau addysg uwch, addysg bellach a phrentisiaethau.

Sesiynau amrywiol am arfer dda a rhwydweithio.

Iaith: Cymraeg gyda cyfieithu ar y pryd

 

Hoffwn ddiolch i JISC Cymru am eu cefnogaeth wrth drefnu'r gynhadledd hon, ac i Goleg Merthyr am ein caniatau i ddefnyddio'u cyfleusterau.

Llenwch y ffurflen isod i gofrestru.

Hoffwn ddiolch i JISC Cymru am eu cefnogaeth wrth drefnu'r gynhadledd hon.