Skip to main content Skip to footer
mân lun cynhadledd Hanes Cymru'r Oesoedd Canol

Cynhadledd Cymru'r Oesoedd Canol, 2024

Dydd Sadwrn, 13 Ebrill 2024
mân lun cynhadledd Hanes Cymru'r Oesoedd Canol

Dyddiad: 13-14/04/24

Lleoliad: Neuadd Percival, Prifysgol Caerdydd

Cynhadledd ar wahanol agweddau ar hanes Cymru'r Oesoedd Canol gyda siaradwyr o Gymru a thu hwnt. Bydd y gynhadledd yn ddwyieithog gyda chyflwyniadau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Dyma'r gynhadledd gyntaf mewn cyfres bydd yn cael eu cynnal bob yn ail flwyddyn gan Brifysgol Caerdydd gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac eraill. Dyma'r gynhadledd gyntaf fydd yn cael ei chynnal bob yn ail flwyddyn. 

Manylion i ddilyn.