Skip to main content Skip to footer
Mân lun gweithwyr iechyd yfory

Cynllun Gweithwyr Iechyd Yfory 2024

Dydd Llun, 1 Ionawr 2024 - Dydd Gwener, 23 Chwefror 2024
Mân lun gweithwyr iechyd yfory

Mae Gweithwyr Iechyd Yfory yn gynllun mentora newydd i fyfyrwyr blwyddyn 12 sydd â diddordeb mewn gweithio yn y maes iechyd. Mae'r cynllun yn cynnig cefnogaeth gyda’r broses ymgeisio ar gyfer cyrsiau iechyd yn y brifysgol. 

Felly os wyt ti’n ystyried astudio cwrs iechyd yn arbennig:

  • Fferylliaeth
  • Ffisiotherapi
  • Bydwreigiaeth
  • Therapi Iaith a Lleferydd

Cofrestra ar gyfer y cynllun newydd Gweithwyr Iechyd Yfory.

I ymuno â'r cynllun bydd angen i ti lenwi'r ffurflen gofrestru isod erbyn 23 Chwefer 2023.