Skip to main content Skip to footer
mân lun Cynulliad Blynyddol 2024

Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2024

Dydd Mawrth, 19 Mawrth 2024 - Dydd Mawrth, 19 Mawrth 2024
mân lun Cynulliad Blynyddol 2024

Dyddiad: 19/03/24

Amser: 18:00

Lleoliad: Neuadd Powis, Prifysgol Bangor, LL57 2DG

Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnal ei Gynulliad Blynyddol wyneb yn wyneb ar 19  Mawrth 2024 yn Neuadd Powis, Prifysgol Bangor.

Ar y noson bydd tystysgrifau yn cael eu cyflwyno i'r myfyrwyr sydd wedi cyflawni PhD dan nawdd y Coleg Cymraeg, yn ogystal bydd tri Chymrawd er Anrhydedd yn cael eu urddo am eu gwaith a’u cyfraniad gydol oes yn y maes addysg ôl-orfodol Cymraeg a dwyieithog.

Cofrestrwch eich presenoldeb drwy llenwi'r ffurflen islaw. Mae angen cofrestru cyn 8 Mawrth.

Am wybodaeth pellach cysylltwch â gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Cofrestru

Gadwech yn wag os nad yn berthnasol (Leave blank if not applicable