Skip to main content Skip to footer
llun dyddiad 21 Mawrth

Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dydd Mawrth, 21 Mawrth 2023
llun dyddiad 21 Mawrth

Dyddiad: 21/03/23

Amser: 18:00

Lleoliad: Tramshed, Stryd Clare, Caerdydd, CF11 6QP

Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnal ei Gynulliad Blynyddol wyneb yn wyneb ar 21 Mawrth 2023 yn adeilad y Tramshed yng Nghaerdydd.

Pwrpas y digwyddiad yw dathlu llwyddiant myfyrwyr sydd wedi cyflawni PhD dan nawdd y Coleg a chyflwyno tystysgrifau iddynt, yn ogystal ag urddo tri Chymrawd er Anrhydedd am eu gwaith a’u cyfraniad gydol oes yn y maes addysg ôl-orfodol Cymraeg a dwyieithog.