Skip to main content Skip to footer
mân lun golwg ar gelf

Golwg ar Gelf

Dydd Mercher, 15 Mawrth 2023 - Dydd Gwener, 17 Mawrth 2023
mân lun golwg ar gelf

Dyddiad: 15 - 17 Mawrth 2023

Amser: 9yb - 5yp

Lleoliad: Bloc N, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd. CF5 2YB

Arddangosfa gwaith celf aml ddisgyblaethol gan fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg o Brifysgol Metropolitan Caerdydd a Choleg Celf Abertawe (PCYDDS).

Mae croeso cynnes i bawb ymweld gyda'r arddangosfa. Mi fydd cyfle hefyd i'w weld yng Ngholeg Celf Abertawe rhwng 20 - 24 Mawrth 2023.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Huw Williams (hrwilliams@cardiffmet.ac.uk) neu Lowri Pugh Rees (l.rees@colegcymraeg.ac.uk)

poster golwg ar gelf