Skip to main content Skip to footer
Gweithdy Adolygu Cymdeithaseg - Sgiliau Ymchwil

Gweithdai Adolygu Cymdeithaseg - Gweithdy 1

Dydd Mawrth, 16 Ebrill 2024 - Dydd Mawrth, 16 Ebrill 2024
Gweithdy Adolygu Cymdeithaseg - Sgiliau Ymchwil

Y cyntaf o ddau weithdy 45 munud ar-lein CYMDEITHASEG  i fyfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a myfyrwyr colegau addysg bellach. Y thema yw 'Sgiliau Ymchwil'. Gallwch fynychu un neu ddau sesiwn. Cynhelir rhwng 3.30-4.15 pnawn Mawrth 16 ac ar 30 Ebrill 2024. Ar ôl cofrestru byddwch yn derbyn dolen Teams i ymuno â'r sesiwn.

Bydd y recordiadau ar gael ar wefan y Porth Adnoddau Gweithdai Adolygu Cymdeithaseg (porth.ac.uk)

Cofiwch hefyd bod adnoddau eraill ar wefan Porth Adnoddau'r Coleg Cymraeg sy'n gymorth i'r rhai sy'n dilyn modiwlau neu gyrsiau Cymdeithaseg: Sgwrs Adnoddau Cymdeithaseg