Skip to main content Skip to footer
rhaglen datblygu staff

Gweminar Dysgu ac Addysgu

Dydd Gwener, 16 Mehefin 2023
rhaglen datblygu staff

Dyddiad: 16 Mehefin 2023

Amser: 11:00

Lleoliad: Teams

Gweminar i staff academaidd lle bydd panel yn rhannu eu profiadau ac yn trafod rhai o'r heriau a'r cyfleoedd wrth fynd ati i gydweithio'n rhyngsefydliadol a thrawsbynciol.

Aelodau'r panel:

  • Dr Paula Roberts - Uwch Ddarlithydd Rheolaeth Amgylcheddol, Prifysgol Bangor (Cadeirydd)
  • Dr Hywel Griffiths - Darllenydd, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth
  • Dr Geraldine Lublin - Athro Cyswllt, Ieithoedd Modern, Prifysgol Abertawe
  • Dr Huw Williams - Deon y Gymraeg a Darllenydd, Prifysgol Caerdydd

Mae rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Datblygu Staff yma.

Trydar: @olraddCCC