Skip to main content Skip to footer
llygad amryliw

Hunaniaethau: Eisteddfod i Bawb?

Dydd Iau, 20 Ebrill 2023
llygad amryliw

Sesiwn #6: 20 Ebrill 2023 (18:00)

Eisteddfod i Bawb?

Sut mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn mynd ati i ddenu ac adlewyrchu Cymru gyfoes? Trafodaeth gydag Ashok Ahir (Cadeirydd yr Eisteddfod), Betsan Moses (Prif Weithredwr), Katie Hall (sy’n Swyddog Cymunedol ac yn aelod o’r grŵp Chroma), Elin Haf Gruffydd Jones (o Mas ar y Maes), a Joe Healy (enillydd Dysgwr y Flwyddyn 2022). Trafodaeth yn y Gymraeg. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio a bydd ar gael ar Borth Adnoddau’r Coleg Cymraeg yn fuan ar ôl y digwyddiad 

DOLEN ZOOM I YMUNO
ID y cyfarfod: 966 6571 1977
Cyfrinair: 878559