Skip to main content Skip to footer
mân lun Fferm Ddiogel

Lansio adnodd VR & AR, 'Fferm Ddiogel'

Dydd Mercher, 26 Gorffennaf 2023 - Dydd Mercher, 26 Gorffennaf 2023
mân lun Fferm Ddiogel

Dyddiad: 26 Gorffennaf 2023

Amser: 11yb - 11:45yb

Lleoliad: Stondin Coleg Sir Gâr, maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd

Mae’r Coleg Cymraeg yn lansio adnodd pwysig ac arloesol, “Fferm Ddiogel” sy’n cynnig y profiad VR gorau i ddysgwyr sydd yn astudio amaethyddiaeth neu unrhyw un sydd yn gweithio yn y maes ac am ddysgu mwy am ddiogelwch fferm.

Yn ogystal, mae’r adnodd yn addas ar gyfer darlithwyr ac aseswyr sydd eisiau addysgu elfennau ymarferol o'r cwricwlwm amaeth ôl-16 mewn amgylchedd diogel a rheoledig.

Bydd sgwrs banel yn cael ei gadeirio gan Meri Huws, a bydd y panelwyr yn cynnwys myfyriwr a darlithwyr yn y maes amaethyddiaeth, a chyn-gyflwynydd Cefn Gwlad ar S4C, Rhys Lewis.

Bydd cyfle i arbrofi gyda'r dechnoleg ar ôl y digwyddiad

Darperir te, coffi a diodydd ysgafn.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Nadine Kurton (n.kurton@colegcymraeg.ac.uk)

Ffurflen Gofrestru

Llenwch eich manylion islaw i gofrestru ar gyfer y digwyddiad

Cofrestru

Gadwech yn wag os nad yn berthnasol (Leave blank if not applicable