Skip to main content Skip to footer
Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd 2023 - Andy Bell

Andy Bell

Dydd Mercher, 15 Mawrth 2023
Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd 2023 - Andy Bell

Sesiynau ar-lein sy'n trafod gwaith a phrofiadau newyddiadurwyr sydd yn, neu wedi gweithio dramor, a phwysigrwydd a rôl y Gymraeg yn ei gyrfa. 
 
Mae'n gyfle i fyfyrwyr, dysgwyr, disgyblion ac academyddion sydd yn ymddiddori mewn newyddiaduraeth i glywed gan lu o newyddiadurwyr a’i holi. 

Cofiwch gofrestru ar gyfer y seminarau. 

Andy Bell, 15 Mawrth 2023, 7.00pm

Newyddiadurwr, cynhyrchydd a gohebydd sydd wedi gweithio yn y byd darlledu yn Awstralia am dros dri degawd ac yn ‘lais Awstralia’ i gyfryngau Cymraeg. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Lowri Pugh Rees – l.rees@colegcymraeg.ac.uk

Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd 2023 - Andy Bell

Edward Lhuyd Lecture Registration Form

Contact Form