Skip to main content Skip to footer
Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd 2023 - Illtud Dafydd

Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd 2023 - Illtud Dafydd

Dydd Llun, 30 Ionawr 2023
Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd 2023 - Illtud Dafydd

Sesiynau ar-lein sy'n trafod gwaith a phrofiadau newyddiadurwyr sydd yn, neu wedi gweithio dramor, a phwysigrwydd a rôl y Gymraeg yn ei gyrfa. 
 
Mae'n gyfle i fyfyrwyr, dysgwyr, disgyblion ac academyddion sydd yn ymddiddori mewn newyddiaduraeth i glywed gan lu o newyddiadurwyr a’i holi. 

Cofiwch gofrestru ar gyfer y seminarau. 

 Illtud Dafydd, 31 Ionawr 2023, 5pm  

Newyddiadurwr chwaraeon gyda'r asiantaeth newyddion ryngwladol Agence France-Presse ym Mharis. 

Illtud Dafydd

Edward Lhuyd Lecture Registration Form

Contact Form