Skip to main content Skip to footer
Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd 2023 - Megan Davies

Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd 2023 - Megan Davies

Dydd Mercher, 15 Chwefror 2023
Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd 2023 - Megan Davies

Sesiynau ar-lein sy'n trafod gwaith a phrofiadau newyddiadurwyr sydd yn, neu wedi gweithio dramor, a phwysigrwydd a rôl y Gymraeg yn ei gyrfa. 
 
Mae'n gyfle i fyfyrwyr, dysgwyr, disgyblion ac academyddion sydd yn ymddiddori mewn newyddiaduraeth i glywed gan lu o newyddiadurwyr a’i holi. 

Cofiwch gofrestru ar gyfer y seminarau. 

Megan Davies, 15 Chwefror 2023, 5.30pm  

Newyddiadurwr sydd wedi gweithio i Vogue ym Mharis cyn dychwelyd i Gymru i weithio i BBC Cymru.  

Test
Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd 2023 - Megan Davies

Edward Lhuyd Lecture Registration Form

Contact Form