Skip to main content Skip to footer
noson wobrau mân lun

Noson Wobrau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2024

Dydd Iau, 20 Mehefin 2024
noson wobrau mân lun

Dyddiad: 20/06/24

Amser: 18:00

Lleoliad: Canolfan yr Egin S4C, Caerfyrddin

Noson arbennig i gyflwyno gwobrau i ddysgwyr, myfyrwyr a darlithwyr disglair sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i addysg ôl-orfodol Cymraeg a dwyieithog yn ystod y flwyddyn.