Skip to main content Skip to footer
Graffig o arian yn cael ei drosglwyddo

SESIWN HOLI PA YRFA: GRADD CYFRAITH A THROSEDDEG 2

Dydd Mawrth, 28 Tachwedd 2023 - Dydd Mawrth, 28 Tachwedd 2023
Graffig o arian yn cael ei drosglwyddo

7.00-7.40 nos Fawrth 28 Tachwedd

Gradd yn y Gyfraith ond ddim yn Gyfreithwyr - sgwrs gyda phobl sydd wedi graddio mewn Cyfraith ond nad sydd nawr yn gweithio ym maes y Gyfraith:

Nest Jenkins (Cadeirio) - newyddiadurwraig gydag ITV

Cara Thomas - Gwas Sifil ym maes perthnasau rhynglywodraethol

Lois Nash - myfyriwr PhD yn gwneud doethuriaeth ar Ladd Trugaredd ac Ewthanasia

Tomos Morris -  Swyddog Disgyblaeth i Gymdeithas Bêl-droed Cymru

Gallwch hefyd ymuno yn y sgwrs gyntaf a gynhelir sydd ar 14 Tachwedd. Mae'r sgwrs honno yn trafod gwahanol yrfâu ym myd y Gyfraith.

Digwyddiad Gymraeg yn unig. Dim cyfieithu.