Skip to main content Skip to footer
4 Gorffennaf 2021

Teyrnged yn ymateb I'r newyddion trist am farwolaeth Gareth Pierce

ADD ALT HERE

Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 

Wrth ymateb i’r newyddion trist am farwolaeth Gareth Pierce, Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, meddai Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg:

“Mae’r newyddion am farwolaeth sydyn Cadeirydd Bwrdd y Coleg, Gareth Pierce, wedi ein tristhau’n ddirfawr. Ar ran staff ac aelodau Bwrdd y Coleg, hoffwn anfon ein cydymdeimladau dwysaf at wraig Gareth, Lynwen, a’i feibion, Gwyn a Siôn, yn eu colled.

“Gwnaeth Gareth gyfraniad aruthrol i'r Coleg, yn enwedig dros y deunaw mis diwethaf a braint oedd ei adnabod. Roedd yn ŵr bonheddig a deallus a byddwn yn gweld eisiau ei gyngor a’i arweiniad doeth.”

Bydd cyfle maes o law i ddod at ein gilydd i gofio a dathlu cyfraniad Gareth i’r maes addysg yng Nghymru ac yn y cyfamser byddwn hefyd yn rhannu teyrnged lawn gyda chi.