Skip to main content Skip to footer
16 Awst 2023

Teyrnged yn ymateb i'r newyddion trist am farwolaeth yr Athro Brynley Roberts

ADD ALT HERE

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn nodi gyda thristwch y newyddion am farwolaeth un o gymrodyr y Coleg, yr Athro Brynley Roberts. Bu’r Athro Roberts yn ysgolhaig disglair a wnaeth gyfraniad enfawr i’w maes, ac yn Llyfrgellydd Genedlaethol a bu’r Coleg Cymraeg yn falch iawn o ddyfarnu cymrodoriaeth er anrhydedd iddo yn 2017.

 

Dywedodd Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg: ‘Estynnwn pob cymdeimlad i deulu Bryn Roberts – a hynny gan gofio ei gyfraniad enfawr i ddysg yn y Gymraeg a’i waith fel Llyfrgellydd Genedlaethol. Roedd yn cyfuno disgleirdeb ac hynawsedd, bob tro yn barod ei gymwynas, ac yn gefnogol eithriadol i academyddion ifanc a myfyrwyr ar draws y cenedlaethau. Coffa da iawn amdano.’