Skip to main content Skip to footer

Ymaelodi

DEWCH YN AELOD O'R COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL


Mae system aelodaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn caniatáu i unrhyw un sydd â diddordeb yng ngwaith y Coleg ddod yn aelod o gymuned y Coleg.

Trwy ymaelodi â'r Coleg bydd aelodau yn derbyn gwybodaeth am weithgareddau a datblygiadau'r Coleg, ynghyd â manylion am gyfleoedd a fydd yn codi o gynlluniau'r Coleg.

Datganiad Rhannu Data:
Er mwyn i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol allu gweithredu ei phrosesau'n effeithiol, bydd angen ar adegau rhannu data am aelodau gyda'r sefydliadau unigol - ac yn achos myfyrywr, gyda'r undebau myfyrwyr. Gellir darllen copi o Rybudd Preifatrwydd y Coleg ar gyfer aelodau ar dudalen Data y wefan hon.

Er mwyn ymaelodi gyda'r Coleg, dewiswch y botwm ar ochr dde'r dudalen sy'n cyfateb i chi