Skip to main content Skip to footer

Cyflogwyr

Eisiau recriwtio staff sy’n siarad Cymraeg, neu gyflogi prentis?

Dyma fap o Gymru sy'n dangos y colegau addysg bellach a’r darparwyr prentisiaethau ar draws y wlad. Chwiliwch am y coleg neu’r darparwr prentisiaeth sydd agosaf atoch chi i gael mwy o wybodaeth am y ddarpariaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael i chi.

Colegau
Prentisiaethau
Prifysgolion
map of Wales

Pwysigrwydd y Gymraeg i Gyflogwyr

Gall y Gymraeg ychwanegu gwerth i'ch busnes chi. 

Wrth gyflogi prentis, byddwch yn recriwtio talent newydd, a rhywun sy'n awyddus i ddysgu, gan lenwi bylchau sgiliau mewn ffordd gosteffeithiol. Bydd hyn hefyd yn galluogi dysgwyr, o bob oed, i wella eu sgiliau. 

Os byddwch chi’n cyflogi prentis sy’n siarad Cymraeg, byddwch yn ychwanegu sgìl arall i'ch gweithlu ac yn ateb y galw cynyddol gan gwsmeriaid am wasanaethau dwyieithog. 

Os oes angen help arnoch chi i gyflwyno’r Gymraeg fel rhan o’ch busnes, cysylltwch â'r sefydliadau a ganlyn:

Newyddlen addysg bellach a phrentisiaethau

Yma gallwch chi ddarllen y newyddion diweddaraf am ein gwaith yn y sector addysg bellach a phrentisiaethau

2021 / 2022

2020 / 2021

2019 / 2020

A fyddech chi’n hoffi derbyn y newyddion diweddaraf am waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol? Llenwch y ffurflen syml hon 

Ffurflen Ddwyieithog

Cyfryngau cymdeithasol

Ydych chi’n ein dilyn ni ar ein cyfryngau cymdeithasol? Eisiau clywed mwy am waith y Coleg Cymraeg a beth y mae’n gallu ei gynnig i chi? Dewch i ymuno ‘da ni! 

Ymaelodi â'r Coleg

Digwyddiadau i ddod

Gweld mwy