Skip to main content Skip to footer
Mân Lun Sesiynau Adolygu Lefel A Cymraeg (Ail Iaith)

Sesiwn Adolygu (Lefel A Cymraeg Ail Iaith): Trafod y Stori Fer

Dydd Mawrth, 2 Mai 2023
Mân Lun Sesiynau Adolygu Lefel A Cymraeg (Ail Iaith)

Dyddiad: 2 Mai 2023 | 4.30pm

Lleoliad: Zoom

Sesiwn adolygu byw ar Zoom ar gyfer dysgwyr Cymraeg Safon Uwch Ail Iaith (Bl.13)

Bydd yr Athro Tudur Hallam, Prifysgol Abertawe yn trafod hanfodion y stori fer gan graffu ar y stori ‘Pwy fyth a fyddai’n fetel?’ gan Mihangel Morgan.

Dewch i adolygu ar gyfer Uned 6, Adran B.

Mae modd gwylio animeiddiad o ‘Pwy fyth a fyddai’n fetel?’ cyn y sesiwn yn fan hyn.

*

Mae'r sesiwn adolygu hwn yn cael ei drefnu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac adrannau Cymraeg y prifysgolion ar gyfer dysgwyr blwyddyn 12 a 13 sy'n astudio UG/Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith.


Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal drwy Zoom am 4.30pm ar ddydd Mawrth 2 Mai ac yn para tua 45 munud. Bydd y ddolen ar gyfer y digwyddiad yn cael ei hanfon atoch ar e-bost ar y diwrnod. Croeso i ddysgwyr ac athrawon.