Skip to main content Skip to footer
trafodaeth: deallusrwydd artiffisial

Trafodaeth banel: Deallusrwydd artiffisial

Dydd Iau, 27 Mehefin 2024
trafodaeth: deallusrwydd artiffisial

Pryd? Dydd Iau, 27 Mehefin, 4pm

Ble? Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth

Trafodaeth banel ar ddeallusrwydd artiffisial a'i oblygiadau, heriau a chyfleoedd gyda:

  • Dr Cynog Prys, Uwch ddarlithydd, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol Bangor
  • Dr Seren Evans, Darlithydd, Gwyddorau Chwaraeon, Prifysgol Bangor
  • Dr Neil Mac Parthalain, Uwch ddarlithydd, Cyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth
  • ac eraill

Mae'r digwyddiad yn rhan o Gynhadledd Ymchwil y Coleg a gynhelir y diwrnod canlynol.