Skip to main content Skip to footer

Swyddi

Logo Coleg Cymraeg

Gweithio i'r Coleg Cymraeg

Mae’r ddogfen isod yn cynnwys gwybodaeth am weithio i’r Coleg. 

Swyddi Gwag

Cytundeb: Llawn amser am gyfnod penodol o 12 mis (cyfnod mamolaeth). Mae’r Coleg yn barod i ystyried secondiad ar gyfer y rôl yma

Cyflog: £29,605 – £36,024 (Pwyntiau sbinol 22 – 29) 

Lleoliad: Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon, Aberystwyth 

Dyddiad Cau: 14:00 4 Hydref 2023

Dyddiad Cyfweliadau: 13 Hydref 2023

Mae'r Coleg yn dymuno penodi unigolyn/ion cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu prosiectau sy’n ymwneud â chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau. Bydd y prosiectau yn gysylltiedig â’r gwahanol elfennau sef dysgwyr, staffio, darpariaeth, adnoddau, cymwysterau a chyflogwyr. 

Byddwch yn chwarae rhan allweddol yng ngwaith datblygu’r sectorau addysg bellach a phrentisiaethau fel ran o waith cynllunio academaidd y Coleg a chynlluniau ehangach dan arweiniad Llywodraeth Cymru i geisio cynyddu’r niferoedd sy’n astudio yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog yn y colegau addysg bellach a gyda darparwyr prentisiaethau. Bydd deiliad y swydd hefyd yn annog ac yn hwyluso cydweithio gydag ac ar draws y sector.  

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth o’r sector addysg bellach a phrentisiaethau a phrofiad o reoli prosiectau amrywiol. 

Cytundeb: 0.5 o amser llawn (17.5 awr yr wythnos). Cytundeb rhan amser am gyfnod penodol o 12 mis (cyfnod mamolaeth). Mae’r Coleg yn barod i ystyried secondiad ar gyfer y rôl yma

Cyflog: £29,605 – £36,024 (Pwyntiau sbinol 22 – 29) 

Lleoliad: Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon, Aberystwyth 

Dyddiad Cau: 14:00 4 Hydref 2023

Dyddiad Cyfweliadau: 13 Hydref 2023

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan greiddiol i ddatblygu prosiectau sy’n ymwneud â chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau. Bydd y prosiectau yn gysylltiedig â’r gwahanol elfennau sef dysgwyr, staffio, darpariaeth, adnoddau, cymwysterau a chyflogwyr. 

Byddwch yn chwarae rhan allweddol trwy arwain prosiect Cymraeg Gwaith ar gyfer y sector addysg bellach. Pwrpas prosiect Cymraeg Gwaith yw darparu cyfleoedd hyfforddiant ar gyfer staff yn y sector i ddatblygu a gwella eu sgiliau Cymraeg er mwyn gallu darparu’n gynyddol trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd deiliad y swydd  yn annog ac yn hwyluso cydweithio gydag ac ar draws y sector.  

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth o’r sector addysg bellach a phrentisiaethau a phrofiad o reoli prosiectau amrywiol. 

Cyfleoedd eraill

Dim cyfleuon ar gael ar hyn o bryd