Skip to main content Skip to footer

Swyddi

Swyddi Gwag

Teitl Swydd:                         Swyddog Ymgysylltu a Pholisi

Cyflog:                                  £29,605 - £36,024 (Pwyntiau sbinol 22 – 29) 

Lleoliad:                                Caerdydd -Mae hyblygrwydd i weithio yn rhannol o adref fel rhan o’n dull gweithio hybrid

Statws Cyflogaeth:             Parhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau:                      14:00 24 Mehefin 2024

Dyddiad Cyfweliad:          9 Gorffennaf 2024 yng Nghaerdydd

Y mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn brwdfrydig, blaengar, trefnus a galluog i gydlynu gwaith ymgysylltu’r Coleg a chyfrannu at yr agenda bolisi. 

Teitl Swydd:                        Rheolwr Cyllid

Cyflog:                                 £46,974 - £51,283 (Pwyntiau Sbinol 38-41)

Lleoliad:                              Caerfyrddin, Caerdydd, Aberystwyth neu Chaernarfon -Mae hyblygrwydd i weithio yn rhannol o adref fel rhan o’n dull gweithio hybrid

Statws Cyflogaeth:             Parhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau:                      14:00 24 Mehefin 2024

Dyddiad Cyfweliad:          10 Gorffennaf 2024 yng Nghaerfyrddin

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn profiadol sydd yn gweithio ym maes cyllid i ddefnyddio’i sgiliau a phrofiad helaeth i arwain a grymuso ein gwasanaethau cyllid a chynllunio ariannol.

 

Cyfleoedd eraill

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi arbenigwyr pwnc Addysg Bellach a/neu Ddysgu Seiliedig ar Waith i gynorthwyo gyda’r gwaith o adnabod anghenion adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer dysgwyr yn y sectorau adeiladwaith. Dymunwn benodi arbenigwyr ym meysydd gwaith coed a saernïaeth; plymio a gwresogi; trydanwr; plastro, teilio, paentio ac arddurno; gosod brics a gwaith toi.

Cyflog: I'w bennu yn dilyn trafodaeth gyda'r arbenigwyr pwnc llwyddiannus

Lleoliad: Rhithiol

Statws Cyflogaeth: Llaw-rydd

Dyddiad Cau: 12:00 Dydd Llun 1 Gorffennaf 2024

Logo Coleg Cymraeg

Gweithio i'r Coleg Cymraeg