Skip to main content Skip to footer

Y Bwrdd Academaidd

Mae’r Bwrdd Academaidd, sy’n cynnwys academyddion a myfyrwyr addysg uwch, yn cyfrannu at waith cynllunio academaidd y Coleg.

Aelodaeth

Mae aelodaeth bresennol y Bwrdd Academaidd fel a ganlyn:

Cadeirydd

 • Gwilym Dyfri Jones

Enwebwyd gan y sefydliadau

 • Dr Gwenno Ffrancon (Prifysgol Abertawe)
 • Jonathan Fry (Prifysgol Aberystwyth)
 • Dr Llion Jones (Prifysgol Bangor)
 • Dr Huw Williams (Prifysgol Caerdydd)
 • Jamie James (Prifysgol De Cymru)
 • Daniel Tiplady (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
 • Yr Athro Catrin Haf Williams (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)
 • Dr Nia Cole-Jones (Y Brifysgol Agored yng Nghymru)
 • Elen Mai Nefydd (Prifysgol Glyndwr)

Penodwyd gan y Coleg

 • Yr Athro Gwynedd Parry (Prifysgol Abertawe)
 • Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd)
 • Yr Athro Eleri Pryse (Prifysgol Aberystwyth)
 • Dr Prysor Williams (Prifysgol Bangor)
 • Yr Athro Mererid Hopwood (Prifysgol Aberystwyth)
 • Dr Dylan Foster Evans (Prifysgol Caerdydd)
 • Llŷr Roberts (Prifysgol Bangor)
 • Awen Iorwerth (Prifysgol Caerdydd)
 • Dr Euryn Roberts (Prifysgol Bangor)

Cynrychiolwyr myfyrwyr

 • Dafi Jones (Prifysgol Aberystwyth)
 • Celt John (Prifysgol Bangor)
 • Tom Kemp (Prifysgol Abertawe)
 • Laurie Thomas (Prifysgol De Cymru)
 • Deio Owen (Prifysgol Caerdydd)
 • Bo Leung (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
 • Heledd James - (Prifysgol y Drindod Dewi Sant)
 • Lowri Pitcher - (Y Brifysgol Agored yng Nghymru)

Ex-officio

 • Dr Aled Eirug (cadeirydd, Bwrdd Cyfarwyddwyr)
 • Meri Huws (cadeirydd, Bwrdd Strategol ôl-16)
 • Yr Athro Lisa Lewis (cadeirydd, Pwyllgor Ymchwil a Chyhoeddi)