Skip to main content Skip to footer

Y Bwrdd Academaidd

Mae’r Bwrdd Academaidd, sy’n cynnwys academyddion a myfyrwyr addysg uwch, yn cyfrannu at waith cynllunio academaidd y Coleg.

Aelodaeth

Cadeirydd

Cynrychiolaeth o gymuned staff academaidd canghennau'r Coleg

Cynrychiolwyr myfyrwyr

Rheolwyr sy'n gyfrifol am y Gymraeg yn y sefydliadau 

Ex-officio

  • Cadeirydd, Bwrdd Cyfarwyddwyr
  • Cadeirydd, Bwrdd Strategol ôl-16
  • Cadeirydd, Pwyllgor Ymchwil a Chyhoeddi

Dyddiadau cyfarfodydd

11 Hydref 2023 (Caerfyrddin)

7 Chwefror 2024 (Rhithiol)

8 Mai 2024 (I'w gadarnhau)