Skip to main content Skip to footer

Y Bwrdd Cyfarwyddwyr

Manylion ac Aelodau

Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg sy’n rhoi arweiniad a chyfeiriad i’r sefydliad drwy bennu cynlluniau, cytuno ar sut a ble y bydd adnoddau'n cael eu defnyddio, adolygu'r cynnydd a wnaed a chraffu ar sut y mae’n cael ei gyflawni. 

Mae’r Bwrdd yn cydweithio’n agos â’r Prif Weithredwr ac yn dirprwyo rhai o’i gyfrifoldebau i is-bwyllgorau. Mae’r Bwrdd yn cynnwys hyd at 13 aelod, gan gynnwys y cadeirydd.

Aelodau:

 • Dr Aled Eirug (Cadeirydd) 
 • Ann Beynon 
 • William Callaway 
 • Nia Elias 
 • Rhys Evans 
 • Meri Huws 
 • Yr Athro Anwen Jones 
 • Gwilym Dyfri Jones 
 • Pedr ap Llwyd 
 • Angharad Roberts 
 • Llinos Roberts 
 • Yr Athro Enlli Thomas 

Is-bwyllgorau

Y Pwyllgor Archwilio a Risg

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn goruchwylio'r cyfrifon blynyddol, y gwaith archwilio allanol a mewnol, a risgiau’r Coleg.

Aelodau:

 • William Callaway (Cadeirydd)
 • Ann Beynon 
 • Peter Curran 
 • Nia Elias 
 • Siân Lloyd Jones 
 • Paul Peters 
Y Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Mae’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol yn goruchwylio cyllid a chynllunio ariannol, staffio ac adnoddau, marchnata a chyfathrebu, a gwasanaethau gwybodaeth y Coleg.

Aelodau:

 • Pedr ap Llwyd (Cadeirydd)
 • Rhys Evans 
 • Dr Aled Eirug 
 • Llinos Roberts 
 • Gwyndaf Tobias
 • Dr Non Gwilym
 • Lowri Williams
Y Pwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant

Mae’r Pwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant yn gyfrifol am y broses o benodi aelodau i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg, gan gynnwys y Cadeirydd, ac aelodau allanol y pwyllgorau.

Aelodau:

 • Rhian Huws Williams (Cadeirydd)
 • Dr Aled Eirug 
 • Wyn Mears 
 • Denise Williams